Praha - zajímavosti

19. srpen 2012 | 13.03 |
Víte,že:
 h
Na náhrobku Tycha de Brahe v Týnském chrámu je vidět protéza špičky nosu, kterou slavný hvězdář nosil? A víte že, kdo prý pohladí jeho pravou tvář, přestanou ho bolet zuby?
 h
Na Vltavě se nachází osm ostrovů?
 h
Přes Vltavu v Praze je postaveno 14 mostů. Ten nejvyšší – Nuselský – se klene přes Nuselské údolí?
  h
Nuselsky_most__Praha_by_jermen
  
Významných kostelů je na území Prahy na 130, z nichž nejnavštěvovanější je katedrála sv. Víta, dále chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, Týnský chrám, kostel sv. Jakuba, chrám Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, kostel Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici a kostel sv. Tomáše v Letenské ulici?
 h
Nejbližší břeh moře je od Prahy vzdálen 365 km. Je to Baltické moře. K Jaderskému moři je to 490 km a k Severnímu moři o 5 km dál.
 h
Jedním z nejčastěji fotografovaných objektů v Praze je Prašná brána, pocházející z r. 1483?
 h
Nejkrásnější stavbou pražského rokoka je palác Kinských z r. 1755-1765?
 h
Pořadí sv. apoštolů na orloji je v pořadí. Sv. Pavel, který drží knihu a meč, sv. Tomáš drží kopí, s. Tadeáš má v levé ruce knihu, sv. Šimon si nese pilu, sv. Bartoloměj má knihu v pravé ruce, sv Barnabáš nese papyrus . V pravém okénku se pak po řadě objevují sv. Petr s klíčem, sv. Matěj se sekerou, sv. Jan napomíná hada, sv. Ondřej nese svůj kříž a sv. Filip nese klasický kříž a sv. Jakub se pozná podle valchařské palice?
 h
h
Na orloji jsou další sochy jako Marnivec a Lakomec, Smrtka a Hudec, či Turek, dole pak Kronikář a Anděl a vpravo Hvězdář a Filozof?
 h
Za nejmalebnější pražské náměstí je pokládáno Křižovnické náměstí?
 h
Staroměstská Mostecká věž je pokládána za vrcholné umělecké dílo gotiky?
 h
Nejkrásnějším mostem v Evropě a snad i na světě je Karlův most, který tvoří nedílný celek v kulise Pražského hradu, Malé Strany a Starého Města? Je doloženo, že základní kámen položil Karel IV r.

1357 dne 9. července v 5 hodin a 31 minut. Všimněte si, že celé datum představuje symetricky vzestupnou a sestupnou řadu čísel. Karlův most je 516 m dlouhý a 9,5 m široký, spočívá na 16 obloucích a je zakřiven proti proudu Vltavy. V provozu je od r. 1383.

 h
h
V Guinessově knize rekordů je uvedeno, že Pražský hrad je největším obývaným hradem na světě? Ve svém nejširším místě měří 180m a v podélné ose od vstupní brány s giganty až k Černé věži 600 m.
 h
Nejfotografovanějšími lidmi v Praze jsou příslušníci hradní stráže?
 h
Největším zvonem na českém území je Zikmund, který byl odlit r. 1549? Ve svém největším průměru měří 256 cm, vysoký je 203 sm a váží 16 500 kg.
 h
Svatováclavskou kapli zdobí 1 300 polodrahokamů? Je vybudována nad náhrobkem sv. Václava a vedou z ní dveře do pokladnice s uschovanými korunovačními klenoty, která je uzamčena na sedm zámků, od nichž mají po jednom klíči: prezident republiky, předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, předseda senátu, pražský arcibiskup, představitel metropolitní kapituly a pražský primátor.
 h
h
Prostor baziliky sv. Jiří na Pražském hradě je největším prostorem románské architektury v Praze? V bazilice je náhrobek sv. Ludmily a přemyslovských panovníků Vratislava I a Boleslava II. (Levá románská věž baziliky sv. Jiří – Eva – je užší, než pravá – Adam – a od pravé věže se odklání k severu)
 h
První zahradou, ve které byla chována cizokrajná zvířata, s jistou nadsázkou tedy lze říci první ZOO v Čechách, byla královská zvířetnice na Pražském hradě, založená r. 1582 a v době největší slávy za císaře Rudolfa II zde byli chováni lvi, tygři, levharti, medvědi, vlci, divoké kočky a další zvířata?
 h
Největší česká zvonkohra je umístěna v Loretě? Má 37 zvonů a stála 15.000 zlatých a vcelku všechny zvony váží 1.500 kg a jejich ladění má rozsah 2 a půl oktávy. (V loretánském pokladu je diamantová monstrance, osázená 6.222 diamanty. Monstrance je vysoká 89,5 cm, váží 12 kg a byla zhotovena v r. 1699)
 h
 h
V jihozápadním nároží Lorety je nejpodivnější pražská socha? Představuje sv. Starostu, španělskou mučednici, která má plnovous. Legenda říká, že dívka se zaslíbila Kristu, ale její otec, lusitánský král chtěl, aby se vydala za pohanského sicilského krále. Dívka prosila Boha, aby svatbě zabránil a Bůh ji vyslyšel a dívce během noci vyrostl plnovous a ze svatby sešlo. Otec ji pak za trest nechal ukřižovat. 
h
Ve Stavovském divadle (původně Nosticově) bylo 10. ledna 1786 poprvé hráno české historické drama Václava Cháma "Břetislav a Jitka" a o rok později světová premiéra opery W.A. Mozarta "Don Giovani" a že ve Stavovském divadle poprvé zazněla píseň "Kde domov můj"?
 h
Nejkrásnější secesní stavbou Prahy je Obecní dům se Smetanovou síní se skvělou akustikou a s 1500 místy pro posluchače hudebních koncertů?
 h
 h
Největším náměstím v České republice a jedním z největších náměstí i v Evropě je Karlovo náměstí?Jeho osa ve směru od severu k jihu měří 531 m a šířka činí 150 m jeho rozloha je tedy 79650 m čtv. Na jeho plochu by se vešlo třeba 15 fotbalových hřišť.
 h
Na Vyšehradském hřbitově jsou pochováni mezi mnoha jinými i spisovatelky Růžena Svobodová, Marie Pujmanová, Božena Němcová, pěvkyně světového jména Ema Destinová, herečka Otýlie Beníšková, básníci Julius Zeyer, Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, houslový virtuos Jan Kubelík, malíř Alfons Mucha, vynálezce František Křižík, herec Zdeněk Štěpánek, ale i třeba krasobruslařka Hana Mašková? 
 h
Nejkratším pražským tunelem je tunel pod vyšehradskou skálou z r. 1905? Je dlouhý 34 m a 9 m široký.
 h
 h
Největším sálem v Praze je kongresový sál v Paláci kultury s 1850 místy v přízemí a 989 místy na balkoně?
 h
Největší lodí jež pluje po Vltavě je salonní kolesový parník Vyšehrad, dlouhý 62 m a široký 10,5 m a je současně nejstarší lodí plující po Vltavě? Postaven byl v r. 1938 a uveze 500 cestujících.
 h
Základních kamenů národního divadle je 21 a pocházejí z různých památných míst Čech a Moravy? Např. z Řípu, Blaníku, Radhoště, Hostýna, z Domažlic, Trocnova a dalších. K slavnostnímu aktu položení základního kamene byl vybrán kamenný blok z Louňovic pod horou Blaník, který jediný spolu se základním kamenem ze Šumavy byl zazděn a tyto dva základní kameny nejsou tedy v základech divadla vidět.
 h
 h
Největší sbírku knih o Praze – pragensií vlastní knihovna Archivu hl. m. Prahy, která obsahuje 120000 svazků, jejichž tématem je Praha?
 h
Na ploše Klementina před jeho stavbou stálo 32 domků, 7 dvorů, 3 kostely, dvě ulice, dvě zahrady, jeden klášter a jedno spáleniště, což zaplňovalo plochu dvou hektarů?
 h
Klementinum je jediné místo na světě, kde se nepřetržitě, každý den ve stanovený čas již od r. 1775 měří a zapisuje počasí? Tyto zápisy tvoří nejdelší souvislé pozorování počasí v historii lidstva. Je zde zaznamenána nejvyšší naměřená teplota v Praze 37,8°C 27.7. 1983 a nejnižší teplota -27,6°C z 1. března 1785.
 h
Rudolfinum je považováno za druhou nejkrásnější novorenesanční stavbu a sloužilo jako koncertní sál, ale též jako parlament?
 h
V jednom sále můžete vidět starou Prahu "jako na dlani"? Je to v Muzeu hl. m. Prahy na Poříčí, kde je vystaven Langweilůw model Prahy z r. 1826 – 1834, kdy město bylo ještě ohrazeno hradbami a mělo pouhých 120000 obyvatel. Model je vytvořen z papírové lepenky, ze dřeva, plechu a chlebové střídky.
 h
 h
Nejkratším mostem přes Vltavu je most Svatopluka Čecha? Měří 169 m a je široký 16 m. Poprvé se přes most mohlo přejít v r. 1908 a je jediným pražským obloukovým železným mostem z četnými ozdobami a plastikami z železa a bronzu.
 h
Největším pražským sadem je Královská obora – Stromovka, která se rozkládá na ploše 115 hektarů a původně sloužila králům od doby Přemysla Otakara II jako honební revír? Parkové úpravy se počaly provádět od r. 1850. Část Stromovky pak dnes zaujímá dnešní Výstaviště.
 h
Petřín je jeden z nejvyšších vrcholů obklopujících Prahu? Je vysoký 327 m n.m. A stojí na něm Petřínská rozhledna, zrcadlové bludiště se síní smíchu a dioráma o celkové ploše 80 m čtv., zobrazující bitvu studentů se Švédy na Karlově mostě. (Více zde)
 h
 h

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Praha - zajímavosti za kulturou 02. 09. 2012 - 20:55
RE(2x): Praha - zajímavosti lenca 07. 09. 2012 - 15:36
RE: Praha - zajímavosti emanuel 02. 01. 2013 - 18:41