Německé spojky

22. únor 2010 | 15.22 |

SPOJKY SOUŘADÍCÍ

1) Spojky, které nemění slovosled:
  und(a), aber (ale), oder (nebo), denn (neboť), sondern (nýbrž)

2) Spojky, které mění slovosled:deshalb (proto), darum (proto z toho důvodu), trotzdem (přesto)

Např. Sie ist krank, deshalb ist sie nicht in der schule.

SPOJKY PODŘADÍCÍ

Podřadící spojky ovlivňují pořádek slov ve větě. Sloveso ve větě vedlejší stojí zpravidla na konci věty.
dass (že, aby), als (když - jednou v minulosti x wenn), wenn (když, až, kdykoli, kdyby, jestliže), sooft (kdykoliv), solange (pokud), seitdem (od té doby, co), während (zatímco), nachdem (když, potom), sobald, sowie (jakmile), bevor, ehe (dříve než), bis (až, dokud ne), weil, da (protože), ohne dass (aniž), statt dass (místo aby), damit (aby), obwohl, obgleich (ač, ačkoli), trotzdem (přestože), als ob (jako by), soviel, soweit, sofern (pokud), je nachdem (podle toho zda), kaum (sotva)

Např. Ich bin zu Hause, weil ich krank bin.

PODVOJNÉ SPOJKY

nicht nur - sondern auch (nejen - ale), entweder - oder (buď - nebo), einerseits - anderseits (na jedné straně - na druhé straně), weder - noch (ani - ani), sowohl - als auch (jak - tak i). Po dvojitých spojkách nicht nur - sondern auch je přímý pořádek slov, po ostatních je nepřímý. Spojka weder - noch je záporná, proto věty obsahující tuto spojku nemají další zápor.

Např.:Nicht nur er, sondern auch sie war da.

Testy na německé spojky:

Souřadící spojky

Všechny spojky (pro opravu klikněte na "auswerten")

c
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Německé spojky Čtenář 04. 11. 2016 - 14:24
RE: Německé spojky lenča 04. 11. 2016 - 15:21