(Nejen) Zámek Český Krumlov

15. srpen 2009 | 19.03 |

Český Krumlov, jež je ozdobou jižních Čech, vám různí lidé představí různě. Cestovní agentury se budou ohánět tím, že Staré město je od roku 1992 na Seznamu UNESCO. Znalci historické architektury podotknou, že zámecký areál je nejrozsáhlejším komplexem svého druhu v Evropě. Milovníci kulturou připomenou nejstarší barokní divadlo na světě a nespočet festivalů, které zde přes rok probíhají. Herci nezapomenou na proslulé Otáčivé hlediště, připomínající starověký amfiteátr, a dobrodruzi vás pozvou na sjezd Vltavy nebo noční prohlídku.

5

Úplně každý, kdo kdy Krumlov navštívil, si však pamatuje jedno – úžasnou atmosféru města, jež jako by uvízlo v čase před několika staletími. Historické budovy oddělené křivolakými uličkami skrývají malebná náměstí s restauracemi, v nichž je za letních nocí krásné posezení. Český Krumlov má co nabídnout každému a můžete zde strávit i několikatýdenní dovolenou, aniž byste pocítili nudu. Nespočtu muzeí a galerií dominuje Muzeum voskových figurín a přidružené Muzeum útrpného práva, při jejichž prohlídce si budete připadat jako na cestě časem. Máte-li s sebou děti, stavte se v Pohádkovém domě, nebo se svezte vláčkem v Grafitovém dole.

3
j

Zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. Areál zámku je jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavenísoustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady. Interiéry nabízí několik prohlídkových okruhů, nahlédnutí do lapidária a jednoho z nejlépe dochovaných barokních divadel na světě. Za symbolické vstupné můžete vyšplhat do zámecké věže a pokochat se pohledem na dědictví UNESCO z ptačí perspektivy.

23

Nicméně abyste si vychutnali jedinečnou atmosféru krumlovského zámku, nemusíte platit vůbec nic.

Příjemné procházky nabízí rozsáhlá zahrada s květinovými záhony a skupinami vzrostlých stromů nabízejících příjemný stín. Patrně nejznámější stavbou je zdejší letohrádek Bellarie, který dnes slouží jako kulisa proslulému divadlu s otáčivým hledištěm. A až budete do zámku přicházet (nebo ho naopak opouštět), nezapomeňte zamávat medvědům. Tato zvířata zde byla chována už za Rožmberků, v druhé polovině 16. století.

1. prohlídková trasa zámku

První prohlídková trasa zámku Ćeský Krumlov je zaměřena na prohlídku původních zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Zahrnuje mimo jiné zámeckou kapli sv. Jiří, Eggenberský sál s jedinečným  "zlatým" kočárem a Maškarní sál.

22
Maškarní sál

2. prohlídková trasa zámku

Celá druhá prohlídková trasa zámku Český Krumlov je zaměřena na historii rodu Schwarzenbergů. Trasa začíná návštěvou Schwarzenberské portrétní galerie s obrazy příslušníků rodu od praotce Erkingera až do počátku 20. století a končí prohlídkou chodeb Plášťového mostu.
j
Barokní divadlo

Zámecký areál v Českém Krumlově se těší evropskému unikátu – jednomu z nejstarších a nejkomplexněji dochovaných barokních divadel v Evropě, jehož budova je z části z roku 1682, z části z let 1765 – 66. Dodnes zachovalé hlediště, orchestřiště a jeviště vznikly v témže období (1765 – 66). Divadlo, v němž se dnes hraje už jen při zvláštních příležitostech, slouží jako divadelní muzeum. Pyšní se dobovými dekoracemi, kostýmy, rekvizitami, librety i partiturami.

20
Barokní divadlo
k
Zámecké lapidárium
Hlavní, původně jednotný, sklepní prostor je dlouhý 48 m a široký 8,5 m, valená klenba sklepa má ve vrcholu výšku 4,6 m. Dnes je prostor využit jako zámecké lapidárium s uloženými originály soch z Plášťového mostu a zámecké zahrady.

Zámecká věž
Manýristická zámecká věž, kterou vidíte takřka na každé pohlednici z Českého Krumlova, měří skoro pětapadesát metrů a do vyhlídky na jejím vrcholu vede sto šedesát dva schodů. Odměnou za jejich zdolání vám bude nádherný výhled na město a okolí. Pak dozajista také pochopíte, proč tuto stavbu prohlásil Karel Čapek za "nejvěžovatější věž" ze všech věží.

Zámecká zahrada
Nedílnou součástí zámeckého areálu (a to částí plošně nejrozsáhlejší)  je barokní zahrada založená v 17. století. Je situována na návrší a svahu, přiléhajícím z jihozápadní strany k souboru zámeckých budov na V. nádvoří zámku Český Krumlov. Starostlivá péče správců zámku o zahradu přináší potěšení všem, kdo si kromě prohlídky majestátních prostor zámku vyšetří čas na procházku kolem důmyslných mozaik barevných květinových záhonů pod obrovskými stromy až k jezírku v samotném konci zahrady.  v zámecké zahradě najdete rokokovou kaskádovou fontánu se sochami vodních božstev a alegoriemi čtyř ročních období , Letohrádek Bellarie, před kterým je situováno otáčivé hlediště nebo Hudební pavilon.

17
kaskádová fontána
k
Otáčivé hlediště - světový unikát
Divadlo, jemuž kulisy vytvářela příroda, bylo oblíbené už v antice. Krumlovský "amfiteátr" se poprvé roztočil roku 1958. Představení v setmělé zámecké zahradě měla a mají obrovský úspěch. Do dnešních dnů zde bylo představeno 2 810 her, které shlédlo na 1 700 000 diváků.

Divadlo v Českém Krumlově hraje na území Česka významnou roli už od středověku. Zdejší zámecká zahrada s letohrádkem Bellarie, který je jednou z nejcennějších staveb svého druhu v Čechách, však hostila první soubor až roku 1947. Hrál se zde Shakespearův Večer tříkrálový, jehož scénografem byl Joan Brehms. Snad to bylo už tenkrát, kdy se mu v hlavě zrodil nápad s otáčivým hledištěm. První hlediště se v zahradě krumlovského zámku roztočilo v červnu roku 1958. Málokdo to věděl, ale točna byla poháněna lidskou silou. O rok později, kdy bylo hlediště přebudováno, takže se do něj místo původních šedesáti diváků vešlo hned čtyři sta, bylo na uvedenítočny do pohybu potřeba čtyřicet lidí. Inscenace Jiráskovy Lucerny měla tenkrát nebývalý ohlas, a tak se místo plánovaných třípředstavení opakovala třiadvacetkrát.

21
otáčivé hlediště

Dnes zajišťují plynulý pohyb ze strany na stranu čtyři elektromotory, celá konstrukce má 650 tun a pojme 658 diváků.

Program divadla najdete tady

j
Pověsti a legendy o zámku

Maškarní sál
K Maškarnímu sálu se váže vyprávění o služebníku, který v plesovém reji spatřil, jak s hrdla krásné dámy sklouzl perlový náhrdelník, čehož si ona vůbec nevšimla. Služebník si chtěl náhrdelník ponechat. V jeho špatném úmyslu mu však zabránily postavy malovaných granátníků, kteří vystoupili ze zdi a nedovolily mu tento čin dokonat. Vylekaný služebník perlový náhrdelník dámě vrátil a od té doby se stal velmi poctivým mužem.

Zámecké divadlo v Českém Krumlově
V jedné zde hostující divadelní společnosti hrála krásná panna Evelyna. Ta se nešťastně zamilovala do prvního milovníka Davida, který však neopětoval její hlubokou lásku. Při posledním dějství předváděné hry si nešťastná Evelyna vrazila dýku do prsou a zemřela přímo na jevišti. Krev z prken nešla vůbec umýt. Po dlouhý čas skvrna připomínala nešťastnou událost.


Letohrádek Bellarie
Když byl letohrádek Bellarie postaven, stalo se prý hned při první slavnosti velké neštěstí. Jedna dáma celý večer pociťovala bolení hlavy. Poslechla radu, aby naráz vypila plný pohár červeného vína. Když tak učinila, klesla v mdlobách na pohovku a již se neprobrala. Pokaždé, když se pak v letohrádku konala slavnost, objevila se nečekaně mezi hosty neznámá dáma v červených rokokových šatech s vysokým účesem. Jak se tajemně objevila, tak se také před ukončením slavnosti ztratila. Mluvilo se o ní jako o tajemné rokokové dámě.

11
 

Jezírko v zámecké zahradě v Českém Krumlově
O tomto jezírku se vyprávěly krásné pohádky o vodních vílách, které tu tančí v noci při měsíčku. Dokonce se vypráví, že na ostrůvku je ukrytý poklad, a víly jej střeží společně s trpaslíky. Kdo se jim zalíbí, tomu prý část pokladu předají. Ve vyprávění je však kouzlo, kouzlo dobrého slůvka. Kdo toto kouzlo rozřeší, ten poklad získá. Je známo, že mnozí lidé se o získání pokladu již pokoušeli, ale vodní víly ani trpaslíci se neukázali.

Bílá paní Rožmberská
Paní Perchta z Rožmberka označovaná jako Bílá paní žila na českokrumlovském hradě v 15. století. Její otec Oldřich II. z Rožmberka ji proti její vůli a bez lásky provdal za moravského šlechtice Jana z Lichtenštejna, který Perchtu celý život krutě týral. Když Jan ležel na smrtelné posteli, nechal si paní Perchtu zavolat a prosil ji o odpuštění. Ona odmítla a její manžel ji za to proklel. Od těch dob musí duch Bílé paní Rožmberské obcházet rožmberské hrady a zámky a zjevuje se v okamžiku, kdy má dojít k nějakým významným událostem. Bílé rukavičky na jejích rukou věstí věci dobré, černé rukavičky upozorňují na blížící se neštěstí. Pověsti o Bílé paní byly častým námětem mnoha autorů.

Další zajímavá místa v Českém Krumlově:

Muzeum voskových figurín

Celkem šest set čtverečních metrů expozice v rekonstruovaném renesančním domě nedaleko českokrumlovského centrálního náměstí vás uvede do společnosti slavných osobností české i světové historie. V honosně zařízených interiérech potkáte císaře Karla IV. a Rudolfa II., mezi nimiž jako růže v trní vyniká panovnice Marie Terezie. Trochu jinou historii připomíná Jan Žižka. O magickou atmosféru místa se postarají mágové v alchymistické dílně a zjevení Bílé paní. Závěr prohlídky představuje velký posun v čase. V rozsáhlém sále uvidíte plejádu významných osobností 20. století. Tomáši Gariggue Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi, Antonínu Dvořákovi a Emě Destinové dělají společnost Pablo Picasso, Salvador Dalí a Albert Einstein. Pozvání přijali také Jeho Svátost dalajlama a Jan Pavel II. O kousek dál zní (tentokrát už opravdu na rozloučenou) tóny pop music. Linou se z hrdel umělců jako Tiny Turnerové či Michaela Jacksona.

24

Grafitový důl
Český Krumlov, proslavený uměním a kulturou, má také svou technickou památku, která zaujme i naprosté laiky. Že bude prohlídka grafitového dolu neobyčejná, vám dojde už ve chvíli, kdy navléknete speciální oděv a obuv, dostanete pár ochranných pomůcek a nastoupíte do důlního vlaku. Celá prohlídka probíhá za doprovodu odborných průvodců. Vláček vás poveze více než polovinu cesty z celkem asi dva kilometry dlouhé trasy. Při pěší procházce štolami se dozvíte něco o historii těžby v regionu a nebudou chybět ani názorné ukázky – jak se odstřelovalo, jak odklízelo, jak větralo.

Pohádkový dům
Ani nemusíte být na rodinném výletě s dětmi, aby si vaši návštěvu zasloužilo Muzeum loutek. Historický dům v samém srdci Českého Krumlova ukrývá restaurované dobové loutky, zapůjčené Národním a Náprstkovým muzeem v Praze.  Více než dvě stovky loutek jsou umístěny ve svém "přirozeném prostředí". Loupežníci obývají šumavské lesy, vodníci pošťuchují utopence na dně Vltavy a účastníci jihočeské svatby navlékli tradiční šat. Do Českého Krumlova zavítali také Spejbl s Hurvínkem i doktor Faust a Kašpárek. Za shlédnutí stojí rovněž originál mechanického divadla z roku 1815 a mechanický model pouti. V podkroví Pohádkového domu bydlí loutkář. Naneštěstí zrovna kamsi odešel, ale máte-li dost trpělivosti, můžete tu na něj počkat. Prolínání jednotlivých stavebních slohů, které přispěly k dnešnímu vzhledu Pohádkového domu, je nejvíce patrné v prvním patře. Hned vedle barokní klenby se nachází gotický kamenný portál a zkušenému oku historika neuniknou ani pozůstatky klasicistních úprav z konce 19. století. V současnosti je dům po rekonstrukci.

25

Z nedávných dob, kdy zde ještě pracovali zedníci a řemeslníci, pochází tajemná historka. Jednoho dne prý dělníci spatřili na půdě bílou postavu. Přízrak se propletl mezi trámy a zmizel za komínem. Snad se jednalo o ducha Vilemíny, která tu údajně pobývala v 18. či 19. století. Za to, že propadla černé magii, si ji do pekla odnesl samotný ďábel. Dodnes prý po nocích bloudí domem a hledá navždy ztracený klid.

Závěrem: Český Krumlov zkrátka stojí za návštěvu, (nejen) podle mě jedno z nejkrásnějších měst u nás.

Pěkný dokument ČT1:Český Krumlov - od řeky k nebesům

Tip:Vydejte se na virtuální prohlídky Českým Krumlovem.

Zdroje textu: www.wikipedia.cz, www.cesky-krumlov-ubytovani.com, www.castle.ckrumlov.cz

A ještě Krumlov nakreslený mou vlastní rukou:

24

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: (Nejen) Zámek Český Krumlov cvoček 16. 08. 2009 - 13:16
RE: (Nejen) Zámek Český Krumlov antoniobanderasek 18. 08. 2009 - 19:59