Samuel Beckett: Čekání na Godota

20. květen 2009 | 18.46 |

Místo, doba děje: neurčitý čas, prostor - venkovská cesta, na scéně jediný strom
h
Děj: Hra o dvou jednáních, pojednávající o nekonečném, bezútěšném čekání na někoho, kdo by mohl vnést smysl do lidského života. Na opuštěném místě se sejdou dva tuláci Estragon a Vladimír, kteří spolu vedou spolu chaotický, nekonečný dialog. Je jasné jen to, že čekají na jakéhosi Godota, který by snad měl změnit jejich životní osudy. Hra pokračuje neustálým opakováním absurdních dialogů, které jsou přerušovány jen příchodem pana Pozza s bičem a jeho sluhy. Dvojice zosobňuje vztah dominantního, brutálního muže a naproto ponížené bytosti, plnící přání majitele. Ve druhém jednání přichází dvojice znovu, s tím rozdílem, že pán je slepý a na svém otroku závislý. Na konci každého jednání přichází chlapec se sdělením, že Godot dnes nepřijde, ale zítra určitě. Bezvýchodné čekání je chápáno jako rezignace na jakýkoli pokus jednat a řídit svůj vlastní život. I diskutovanou možnost sebevraždy zadržuje pouze strach z jejího neúspěšného provedení.
h
Hlavní postavy: Estragon a Vladimír – blíže neurčení tuláci, kteří spolu vedou absurdní rozhovor

                           Dvojice Pozzo (brutální pán) a Lucky (ponížený sluha)
                           Godot – symbol marného čekání a naděje
 h
Autorův záměr: Výraz absurdní situace soudobého světa (opakující se přítomnost, nezřetelná budoucnost), pocit tragičnosti, odcizení člověka, hrůza z nepoznaného světa.
 kh
Umělecké a kompoziční prostředky: Hra bez děje a dramatické výstavby, neustálé opakování otázek a absurdních odpovědí, synonyma zdůrazňují pocit nejistoty a monotónnosti, jediným účelem řeči je zabít čas.

Samuel Beckett (13. 4. 1906 - 22. 12. 1989), irský dramatik a prozaik, představitel absurdního divadla, nositel Nobelovy ceny

Dílo:

Dramata: Čekání na Godota, Konec hry , Akt beze slov, Poslední páska - hra je o hledání identity poslechem magnetofonových pásek, na kterých má pan Krap, v desetiletých odstupech, nahrány důležité fragmenty svého života.
Akt beze slov II , Šťastné dny , Hra , Jde a přijde , Dech , Ne já , Tenkrát , Nyní

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.4 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře